Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov (zákonných zástupcov)
Prihláška
Platobné informácie

Č.ú.: SK89 0900 0000 0051 2824 7945
VS ddmmrrrr   dátum nástupu do kempu
do poznámky: meno dieťaťa

Podmienkou pre nástup do kempu

je predloženie kópie preukazu zdravotného poistenia, ktorá sa odovzdá poverenej osobe a čitateľne vyplnené, podpísané prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, bez infekčnosti, bezpečnosti ,pravidiel správania, prípadne vreckové pre účastníka kempu doporučujeme 10-20€. 

dokumenty na stiahnutie

Comments are closed.