Miesta tréningov

Zvolen

 

kategórie 2007,2008,2009 skupina

kategórie 2010,2011, 2012 skupina

Miesto: Zvolen - Lieskovec hlavné ihrisko 16.30 - 17.30 (pri nepriaznivom počasí umelá tráva)

od 5. novembra telocvičňa bývalého gymnázia M. Bela v Lipovci
Termín: od 17.september (utorky)

 

Počet TJ : 10

Čas TJ: 1 hodina

Tréningová výbava: Dres, trenírky, kopačky lopta č.4, alebo 3 , fľaša s vodou

Zameranie TJ: Tréningové jednotky sú zamerané na individuálny rozvoj techniky v mladších kategóriách. Využívame progresívne metódy (coerver metódy ...)

nácvik individuálnych herných činností jednotlivca
zdokonaľovanie individuálnych herných činností jednotlivca
Dynamická technika
Hra 1:1, 2:1, 2:2, 3:2
prepínanie z útočnej do obrannej činnosti

Nácvik, zábava, súťaže = všetko s loptou

 

Tréneri: kvalifikácie UEFA A,B špecializujúci sa na individuálnu techniku

Skupiny s počtom 10 - 12 detí

Cena: 10 tréningových jednotiek  50,-€

Noví účastníci tréningov, ktorí neboli v lete v našom kempe potrebujú potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti ! (tlačivo je na našej stránke v sekcii informácie pre rodičov)

Platobné informácie

Č.ú.: SK89 0900 0000 0051 2824 7945
VS 092019
do poznámky: meno dieťaťa - tréningy

kontakt: Mgr Ján Babiak 0905 632 571

Martina Sujová 0905 925 095

 


 

 

 

Comments are closed.