Prihláška

Prihláška na kemp

Údaje účastníka kempu:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“). Práva
osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona
č. 122/2013 Z. z.

Záväzná registrácia bude platná až po úhrade!

Comments are closed.