Prihláška

Prihláška na kemp

Odkiaľ ste sa dozvedeli o kempe Futbalový talent?


Údaje účastníka kempu:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“). Práva
osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona
č. 122/2013 Z. z.

Zľavy a akcie sú platné len pri zaplatení celého poplatku do termínu danej zľavy.
Záväzná registrácia bude platná až po úhrade!

Comments are closed.