Dlhoročný diplomovaný tréner mládežníckeho futbalu (licencie II. triedy na úrovni dnešnej UEFA A) s niekoľkými kurzami (certifikátmi) zameranými na tréning techniky mládeže a súčasný zriaďovateľ futbalových kempov – Futbalový talent .
Zástanca technického ofenzívneho futbalu. V tréningovom procese preferuje individuálny, detailný prístup.
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru – TV so špecializáciou futbal