V roku 2019 chlapci v kempoch absolvovali ukážkové tréningy pod vedením reprezentačného trénera Mariána Berkyho. Ďakujeme za perfektné tréningy a tešíme sa na sľúbenú účasť v kempoch 2020.